top of page

Isän kanssa leikkimisestä on lapselle paljon hyötyä

Tutkimukset osoittavat, että isän ja lapsen fyysisillä, raisuilla leikeillä on myönteinen vaikutus lapsen kielenkehitykseen, tunteiden säätelyyn ja myöhempiin prososiaalisiin taitoihin.


Älä viitsi villitä. Lopeta, lasta pelottaa tuollainen! Isän raisut leikit lapsen kanssa voivat joskus laittaa äidin suojeluvaiston koetukselle.


Lapsen juttelu ja leikkiminen Isän kanssa on erilaista kuin äidin kanssa. Tutkijoiden mukaan isän kanssa nujuaminen ja puuhastelu edistää lapsen kognitiivisia kykyjä, sanavarastoa sekä tunteiden säätelyä.
Isän sitoutunut juttelu lapsen kanssa kahden ensimmäisen ikävuoden aikana voi näkyä lapsen kielellisessä ilmaisun rikkautena kolmen vuoden iässä. Tutkimustulokset osoittavat, että isät kannustavat lasta laajentamaan sanavarastoa ja käyttämään kuvailevaa kieltä.


Tutkijoiden mukaan isät puhuvat lapselle suoremmin kuin äidit. Äidin käyttämä kieli on usein enemmän muotoiltua. Äidit myös käyttävät isiä runsaammin kolmatta persoonaa puhuessaan lapselle.


Äiti: Äiti antaa Teemulle maitoa. Nyt Teemu pukee yökkärin päälle.

Isä: Tässä on maitoa. Nyt me laitetaan yöpuku päälle.


Isän kieli on usein puhekielisempää, suorempaa ja lapselle kognitiivisesti haastavampaa. Äiti käyttää enemmän arkea strukturoivaa ja ohjaavaa kieltä sekä loruttelevaa ja leikkisää, tunteiden ja ilmeiden kieltä. Sekä äidin että isän kielellä on oma tärkeä roolinsa lapsen kehityksessä.Isän leikit ovat pomppuisia


Myös isän kanssa leikkiminen on vauvaiästä alkaen fyysisempää ja haastavampaa. Isän kanssa leikkimisessä painottuu leikin energisyys, isän ja lapsen synkronia sekä leikin tunnesävy. Leikkeihin sisältyy usein huumoria ja päättelyä.


Isän kanssa tehdään, opitaan, innostutaan ja pelleillään intensiivisesti. Useimmiten isä leikkii tosissaan, ja se stimuloi lapsen kehittyviä aivoja.

Kun isän vuorovaikutus lapseen on lämmintä ja sitoutunutta, lapsi saa paljon kokemuksia riemastumisesta ja rauhoittumisesta sekä keskittymisestä ja välittämisestä.

Lapsi oppii luottamaan siihen, että leikit voivat olla pomppuisia, mutta vanhemman kannattelemana ja ohjauksessa voi tehdä vähän hurjiakin juttuja.Tutkimustietoa:Comments


bottom of page