top of page

Kestääkö tämä parisuhde masennuksen?

Masentuneen rinnalla kulkeminen ei ole helppoa. Kun kumppani sairastaa masennusta, on tärkeää pitää hyvää huolta omista voimavaroista.


Joskus masentunut kumppani saattaa kokee katkeruutta ja hylkäämisen tunteita sen vuoksi, että toinen harrastaa, tapaa ystäviä, osallistuu juhliin ja on iloinen.

– Osasta menoista on hyväkin luopua toisen vuoksi, muttei kaikesta. Jos tämän asian kanssa ei ole valppaana, voi käydä niin, että molemmat eristäytyvät kotiin, Rautiainen sanoo.– Parit kertovat keskusteluryhmissä, että joskus on hankala sopia tapaamisia ystävien kanssa, kun ei voi tietää etukäteen, millainen päivä masentuneella on. Olemme puhuneet siitä, että mitä jos sovitaan kuitenkin ja masentunut tulee mukaan, jos jaksaa, psykoterapeutti Eija-Liisa Rautiainen kertoo.

Kumppanin masennukseen ei pidä mennä mukaan. Suhteen toisen osapuolen on tärkeää pitää huolta omasta aktiivisuudesta ja elämänilosta, malttaa irrottautua kodista ja lähteä tapaamaan myös muita ihmisiä.


Puhutaan puhumisesta


Joskus puoliso voi kovasti yrittää saada toisen puhumaan tunteistaan ja ajatuksistaan, mutta toinen ei jaksa eikä halua puhua. Voimat voivat olla niin vähissä, ettei keskustelemiseen ole kapasiteettia.

– Masentunut saattaa myös todeta, ettei hän jaksa koko ajan puhua siitä, miten huonosti hän voi, Rautiainen kertoo.

Jos kumppani kieltää, että mitään masennusta on olemassakaan, omista havainnoista kannattaa puhua mahdollisimman konkreettisesti.

– Sitä pitää kunnioittaa, jos toinen ei halua puhua masennuksesta. Samanaikaisesti on hyvä sanoittaa omia havaintoja: Huomaan, että olet väsynyt. Onko töissä asiat hyvin? Oletko huomannut, että me ei olla pitkiin aikoihin naurettu yhdessä.

– Kun toinen loukkaantuu masennuksen puheeksi ottamisesta, silloin kannattaa keskustella loukkaantumisesta. Sille tunteelle tulisi antaa tilaa, joka on päällimmäisenä.

Jos toinen ei halua puhua masennuksesta, silloin voidaan puhua puhumisesta. Puhumisesta puhuminen on ääneen ajattelua ja keskustelun virittelyä: Mitä voi seurata, jos puhutaan näistä asioista, ja mitä jos ei missään kohtaa puhuta.


Puhuminen ei ole ainoa tapa vahvistaa yhteyttä puolisoiden välillä. Yhteys on paljon muutakin: kosketusta, vierekkäin olemista ja yhdessä tekemistä.

– On hyvä miettiä myös sitä, mikä on hyvä aika ja paikka puhumiselle. Joillekin hyvä paikka on sänky, saunan lauteet tai sohvan nurkkaus.

Masentuneet toivovat välillä, että otettaisiin puheeksi aivan tavallisia asioita, mistä on ennenkin puhuttu.

– Myös kumppani ja muut läheiset voivat toivoa, että puhuttaisiin muustakin kuin masennuksen hoidosta ja ongelmista. Silloin voi ehdottaa: Sopiiko sinulle, että puhutaan vähän aikaa muista asioista.

Masentuneen kumppanilla on usein tarve käsitellä tilannetta muidenkin ihmisten kuin puolisonsa kanssa. Kyse on kuitenkin toisen terveystiedoista ja hyvin henkilökohtaisesta kriisistä. Läheisille ja ystäville asiasta puhuminen voi johtaa toisen leimautumiseen. Parin kannattaa sopia yhdessä, mitä ulkopuolisille voi kertoa puolison sairaudesta.


Epämääräistä ja konkreettista masennusta


Masennus voi kummuta konkreettisista tai epämääräisistä asioista. Konkreettinen syy voi olla esimerkiksi talousvaikeudet, työttömyys, muu pitkäaikainen sairaus, pitkään jatkunut työuupumus tai läheisen ihmisen menettäminen.

Konkreettiset masennuksen syyt on helpompi hyväksyä. Epämääräistä masennusta voi olla vaikea ymmärtää. Miksi esimerkiksi sellainen ihminen, jolla on ihanat lapset, hyvä puoliso, ystäviä, talousasiat kunnossa ja kiinnostava työ, on masentunut?

– Masennus ei aina liity johonkin ulkoiseen, havaittavissa olevaan asiaan. Masennus voi liittyä merkityksettömyyden kokemukseen tai aiempiin elämänkokemuksiin, jotka pääsevät nousemaan pintaan turvallisessa elämäntilanteessa, Rautiainen sanoo.


Masennuksen hoidossa on hyvä tiedostaa kaksi päävaihetta: Akuuttivaihe ja toipumisen vaihe.

Akuuttivaiheessa puolisolle olisi hyvä antaa aikaa ja tilaa olla vähemmän vastuussa yhteisestä arjesta. Kun oireet alkavat lieventyä ja toipuminen pääsee käyntiin, vastuuta, aktiivisuutta ja arjen kuormitusta lisätään pienin askelin.

– Toipumisen vaihe on hedelmällinen kohta työstää myös parisuhdetta. Silloin voi löytyä aivan uudenlainen tapa olla suhteessa, Rautiainen sanoo.

– Toki on myös tilanteita, joissa molempia osapuolia voi helpottaa se, että muutetaan erilleen.

Kun pari purkaa raskaaksi käyneen dynamiikan, voi löytyä toisenlainen tapa olla yhteydessä.


Syyttelyä ja isoja sanoja


Masentunut saattaa sinnitellä kodin ulkopuolella, töissä ja opinnoissa. Kaikkein läheisimmät ihmiset näkevät pahan olon ja väsymyksen.

Joskus läheiset väsyvät toisen alakuloon ja vetämättömyyteen. Silloin vuorovaikutuksessa saatetaan alkaa käyttää isoja sanoja:


Sinä olet sairas, mene hoitoon. Olet narsisti!


– Kun aletaan puhua isoilla sanoilla ja arvostella toista, käsitteitä ja syytöksiä kannattaa tutkia. Mitä tarkoitat tuolla? Mitä narsisti tarkoittaa sinulle? Mikä saa sinut sanomaan noin?

Myös syyllistymistä kannattaa tutkia yhdessä. Masentunut voi ajatella, että hän on tuonut kumppaninsa elämään pelkästään ongelmia: Jos emme olisi koskaan tavanneet, et joutuisi kärsimään minun vuokseni.

Pari saattaa myös varoa sanomasta tai tekemästä mitään, mikä voi aiheuttaa erimielisyyttä. Suhteessa yritetään olla mahdollisimman varovasti, ettei päädytä syyttelyyn ja riitelyyn.

– Tunneilmaisun suodattaminen voi olla ihan hyödyllistä, ettei kaikkein ilkeimpiä ajatuksia sano toiselle suoraan. Mutta sanomisia ei pidä myöskään liiallisesti varoa, Rautiainen toteaa.

Arvostavan ja kunnioittavan vuorovaikutuksen vaalimiseen kannattaa kiinnittää erityistä huomiota. Jos vuorovaikutuksessa tulee ylilyöntejä, niitä on hyvä tutkia: Mitkä tunteet ja tarpeet saivat turvautumaan koviin sanoihin.

Rautiaisen mielestä masennuksen hoidossa on hyvin olennaista se, ettei masennukselle anneta enempää tilaa kuin vallitsevassa tilanteessa on välttämätöntä antaa.

– Ei anneta masennuksen vallata aivan koko elämää ja suhdetta, hän summaa.


Ohjeita masentuneen kumppanille:

  • Kuuntele.

  • Älä neuvo, jos toinen ei pyydä neuvoja.

  • Ilmaise itseäsi syyllistämättä toista.

  • Ole tukena ja mukana masennuksen hoidossa.

  • Pidä yllä lempeää, yhteistä huumoria.

  • Hae itsellesi tukea vertaisilta ja läheisiltä. Tunnista kuitenkin harhaan johtava tukeminen ja epäreilu toisen sairaudesta avautuminen.


Parisuhteen resilienssiä voi kehittää


Resilienssi tarkoittaa kykyä selviytyä ja palautua vaikeista asioista. Resilienssi ei ole pelkästään yksilön ominaisuus, vaan se on myös ihmissuhteisiin liittyvä asia.

Parisuhteen resilienssiä voi kehittää kuten muutakin psyykkistä joustavuutta. Puolisolta voi kysyä: Mitä me olemme oppineet tästä kokemuksesta? Mitä uutta tämä sairaus on auttanut ymmärtämään elämästä, sinusta ja minusta?

Masennus ei ole masentuneen vika tai ominaisuus, vaan sairaus, joka tuli kutsumatta. Kun masennus on ulkoistettu vieraaksi parisuhteessa, masentuneelle voi tarpeen tullen huomauttaa: Hei, tuo on masennuksen ajatus. Masennus yrittää saada sinut ajattelemaan tuolla tavoin.

Masennuksen voi ulkoistaa. Ulkoistaminen on terapiassa käytetty lähestymistapa, jossa ongelma tai sairaus irrotetaan ihmisestä, erilliseksi ilmiöksi. Masennuksen voi ikään kuin nostaa käsiin tai pöydälle tarkasteltavaksi. Sille voi antaa nimen. Sitä voi kutsua vaikkapa vieraaksi parisuhteessa.


Lue myös:Comments


bottom of page