top of page

Postpartum – raskauden neljäs kolmannes

Postpartum on synnytyksestä toipumisen ajanjakso, jolla voi olla kauaskantoiset vaikutukset äidin ja perheen hyvinvointiin. Läheiset voivat suojata postpartum-aikaa niin, että äiti saa hoivaa, lämmintä ja monipuolista ravintoa, apua kotitöihin sekä emotionaalista tukea.


Kun synnytyssairaalan ovi sulkeutuu takana, alkaa raskauden neljäs kolmannes, postpartum.

Post Partum on latinaa ja tarkoittaa: jälkeen syntymän. Se tarkoittaa synnytyksen jälkeistä aikaa, jolloin äiti toipuu fyysisesti sekä psyykkisesti synnytyksestä.Lähes kaikissa kulttuureissa on postpartum-traditioita. Kiinassa sitä kutsutaan mm. kultaiseksi kuukaudeksi ja Vietnamissa pesässä lepäämiseksi. Suomessa on perinteisesti puhuttu lapsivuodeajasta.


Ajatus postpartum-ajan pituudesta vaihtelee eri kulttuureissa. Suomessa lapsivuodeajan ajaksi on määritelty terveydenhoitojärjestelmässämme kuusi viikkoa. Monissa kulttuureissa postpartum kestää kolme kuukautta. Siksi sitä kutsutaan raskauden neljänneksi kolmannekseksi. Keho toipuu raskaudesta ja synnytyksestä 2–3 kuukautta – usein seuraavan vuoden ajan.

– Postpartum on juuri sen pituinen, mitä äiti kokee tarvitsevansa synnytyksestä toipumiseen, sanoo vauvaperhetyöntekijä, Vauvahoiva -yrityksen perustaja Erika Broder-Laukkanen.

Postpartum on siirtymävaihe elämässä. Se on rytmin muutoksen aikaa. Rytmin tulisi rauhoittua levollisemmaksi, mutta usein se kiihtyy.


Postpartum ei ole valinta. Jokainen synnyttänyt nainen elää sen. Se on fysiologisesti väistämätöntä. Myös silloin, jos raskaus päättyy lapsen kuolemaan, menetystä seuraa postpartum-aika, psyykkinen ja fyysinen toipuminen raskaudesta, luopumisen aika.

Perhe voi päättää, miten pesitään ensimmäiset kuukaudet: Millaista tunneilmapiiriä postpartum-aikaan halutaan luoda? Miten stressiä vähennetään ja mielihyvähormoneja ruokitaan?


Postpartum on sosiaalinen traditio


Monissa kulttuureissa suvun naiset tulevat synnyttäneen naisen avuksi siivoamaan, pesemään pyykkiä ja laittamaan perheelle ruokaa, jotta äiti saa toipua synnytyksestä ja keskittyä vauvaan.


Suomessa, erityisesti Itärajan tuntumassa on jatkunut Venäjältä lähtöisin oleva rotina-perinne