top of page

Aikuisiän sosiaaliset taidot – mitä ne ovat?

Edes sosiaalisia taitojen tutkijat eivät ole yksimielisiä siitä, mitä sosiaalisia taitoja aikuisella tulisi olla.


Sosiaaliset taidot ovat taitoja, joita ihmiset käyttävät vuorovaikutuksen aloittamiseen, ylläpitämiseen, kehittämiseen ja syventämiseen. Mutta mitä sosiaalisia taitoja työelämässä, perhe-elämässä ja jokapäiväisissä kohtaamisissa tarvitaan eniten?

Työelämässä, ihmissuhteissa ja jokapäiväisessä vuorovaikutuksessa tarvittavista sosiaalisista taidoista muodostuu laaja kokonaisuus.


Aikuisten sosiaaliset taidot voidaan jaotella neljään kategoriaan:


Tunnetaidot (emotional intelligence). Tunnistat omat tunteesi ja osaat nimetä ne. Hyväksyt tunteesi, osaat säädellä niitä ja harkitset, millä tavoin ilmaiset tunnettasi. Tunnetaitoihin kuuluu myös reflektointi eli tilanteiden ja omien tunteiden tutkiminen jälkikäteen: Mitä tunsin, miten reagoin, mitä opin tilanteesta ja mitä voisin tehdä seuraavalla kerralla toisella tavalla.


Tunteita voi käsitellä reaktiivisesti tai proaktiivisesti. Reaktiivisuus on välitöntä tunteen aiheuttamaa toimintaa. Proaktiivisuus on taitoa ottaa tuumaustauko, harkita ja suunnitella, miten tunteen energialatauksen voisi suunnata hyödylliseen toimintaan ja kuinka oman mielialan voi muuttaa toisenlaiseksi.


Sosiaalisen tietoisuuden taidot (social-awareness). Sosiaalinen tietoisuus on taitoa lukea ja ymmärtää sosiaalisia tilanteita: Mitä oma ja toisten kehonkieli viestittää? Mikä on tilanteeseen sekä kulttuuriin sopivaa käyttäytymistä sekä pukeutumista? Miten annetaan ja otetaan sosiaalista tilaa? Miten rakennetaan kiinnostavaa ja tehokasta keskustelua, tuhlaamatta toisten arvokasta aikaa? Mikä voima on hymyilevillä silmillä?


Sosiaalista tietoisuutta on myös se, että ymmärrät, missä sosiaalisessa roolissa olet. Kun lähdet työhaastatteluun, palaveriin tai työmatkalle, otat ammattilaisen rooliin, joka on erilainen kuin esimerkiksi perheen lomamatkalla. Kun tulet kotiin, olet ehkä äidin, isän tai puolison roolissa, tai yksin täysin omana itsenäsi kotiverkkareissa.


Itsetuntemuksen taidot (self-awareness). Kun itsetuntemus on hyvä, on helpompaa olla luonteva ja aito sosiaalisissa tilanteissa. Itsetuntemus alkaa siitä, että ihminen aidosti kokee olevansa arvokas yksilö, tuntee persoonansa vahvuudet ja heikot puolet, on rakentanut elämänkokemuksistaan tarinan ja on rehellinen itselleen. Hän osaa vastata itselleen kysymyksiin: Kuka minä olen ja mitkä arvot ohjaavat elämääni?


Itsesäätelyn taidot (self-management). Itsesäätely tai itsensä johtaminen tarkoittaa monia säätelytaitoja. Ihminen osaa säädellä tunteitaan, stressiään sekä motivaatiotaan. Hän ennakoi, suunnittelee ja ohjaa toimintaansa. Hän kykenee saavuttamaan yksilöllisiä tavoitteita sekä ryhmän, esimerkiksi työtiimin, urheilujoukkueen tai perheen yhteisiä tavoitteita.


Hyvät itsesäätelyn taidot omaava ihminen oppii jatkuvasti virheistään ja jalostaa vastoinkäymiset oppimiskokemuksiksi.


Ihmissuhdetaidot (relationship skills). Ihmissuhdetaitoja ovat mm. huomaavaisuus, välittämisen osoittaminen, auttavaisuus sekä keskustelemisen, neuvottelemisen ja kuuntelemisen taidot, kyky ratkaista ristiriitoja sekä kyky kohdata omia ja toisen ihmisen tunteita.