top of page

Miksi sisarukset riitelevät?

Tuoreen tutkimuksen mukaan siskokset riitelevät useammin kuin veljekset. Sisarusten riitely voi vahvistaa haitallista perhedynamiikkaa ja jakaa lapset rooleihin, jotka vaikuttavat merkittävästi elämän kulkuun vielä aikuisiässäkin.


Monissa tutkimuksissa on esitetty, että perheen poikalapset riitelevät enemmän keskenään kuin tyttölapset. Evolutionary Psychological Science -tiedelehdessä julkaistussa tutkimuksessa kuitenkin naiset kertoivat miehiä enemmän riitelystä samaa sukupuolta olevan sisaruksensa kanssa. Siskosten välissä näyttää olevan myös enemmän prososiaalisuutta, eli sisarusten välistä auttamista ja tukemista.

Tutkijat arvelevat eron aiempiin tutkimustuloksiin johtuvan siitä, että aiemmin on tutkittu paljolti sisarusten fyysistä aggressiivisuutta toisiaan kohtaan. Tässä tutkimuksessa tutkittiin monenlaisia ristiriitoja sisarusten välillä.


Mutta miksi sisarukset ylipäätään riitelevät keskenään?

Läheisen ja rakkaan ihmisen kanssa on helpompi riidellä


Yksi selitys sisarusriitoihin on se, että läheisen ihmisen kanssa syntyy rajumpia riitoja kuin suhteessa etäiseen ihmiseen. Tutkimus osoitti, että mitä enemmän sisarukset ovat vuorovaikutuksessa, sitä useammin syntyy riitaa. Tutkimuksen tulosten mukaan veli- ja siskopuolten kanssa riideltiin harvemmin kuin täyssisarusten kanssa.


Aiemmissa tutkimuksissa on havaittu, että silloin kun sisaruksilla on monen vuoden ikäero, nuorempi usein mieltää vanhemman sisaruksen vanhemman kaltaiseksi. Vanhempi sisarus on monelle tuki, turva ja roolimalli. Joskus vanhemmasta sisaruksesta täytyy itsenäistyä samoin kuin vanhemmista. Vanhemman sisaruksen ajatukset, teot ja mallit täytyy kyseenalaistaa, ja se voi johtaa välien etääntymiseen.Sisarukset kilpailevat perheen sisäisistä resursseista


Evoluutiopsykologian näkökulmasta sisarukset riitelevät paljon, koska he käyvät kamppailua perheen rajallisista resursseista. Ennen sisarusten yleisiä riidanaiheita oli se, mitä tv-kanavaa katsotaan, kenellä on kaukosäädin ja kenen vuoro on pelata perheen ainoalla tietokoneella. Teknologian kehittymisen myötä jokaisella perheenjäsenellä on useimmiten omat henkilökohtaiset laitteet eikä näistä asioista tapella samalla tavalla kuin ennen.


Sisarusriitojen klassikkoaiheita ovat edelleen toisen tavaroiden ja vaatteiden lainaaminen ilman lupaa tai niiden rikkominen, sisaruksen nolaaminen kavereiden nähden, leikkien sotkeminen tai toisen huoneeseen meneminen kutsumatta.


Suurin ja syvin sisarussuhteiden ristiriitojen aiheuttaja on vanhemmilta saatu huomio ja rakkaus. Jos lapsesta tuntuu, ettei hän saa vanhemmiltaan arvostusta ja huomiota, lapsi voi turvautua selviytymisstrategiaan, joka auttaa sietämään perheen dynamiikkaa.


Selviytymisstrategioita sisarussuhteissa


Musta lammas tekee asioita omalla tavallaan, eri tavalla kuin vanhemmat toivovat hänen käyttäytyvän. Musta lammas saa osakseen paljon arvostelua. Kun jokin menee perheessä pieleen, se aina jollain kummallisella tavalla mustan lampaan syytä.